Spiritualiteit

Wat is het spirituele pad of de spirituele reis?
Geloof niets, waar u het ook leest of wie het heeft gezegd, of ik het ook heb gezegd,
tenzij het overeenstemt met uw eigen reden en uw eigen gezond verstand.’
Boeddha

Wat ik ontdekte over “het pad” is dat er evenveel paden zijn als er mensen op deze planeet zijn en dat je nooit een ziel zult vinden die het 100% met je eens is. Als je dit eenmaal herkent en accepteert, is er ruimte voor je Eigen Waarheid, waardoor de noodzaak anderen te veroordelen wegvalt. We hebben allemaal (zeer tot licht) verschillende zienswijzen en dat is precies zoals het behoort te zijn. Zo kunnen we elkaars leraren zijn.
Ik leef daarom volgens deze uitgangspunten:
1. sta open voor andere benaderingen (Onderzoekt alles en behoudt het goede);
2. weet dat je niets (echt zeker) weet;
3. zie dat er geen einde komt aan het ontdekken van je Eigen Waarheid.
Spiritualiteit is geen wedstrijd, sterker nog: er is niet eens een finish(lijn) of diploma.
Of zoals Ram Dass het verwoordde: If you think you’re enlightened go spend a week with your family

Op de Meesters en Benaderingen-pagina kun je mensen en verschillende benaderingen vinden die mij aanspreken. Ik noem ze ook wel didactische modellen uit hoofde van mijn professie (–:
De Pijnlichaam- en Lichaamsbewustzijn-pagina’s gaan over twee aspecten die gebaseerd zijn op de teachings van Eckhart Tolle.
De Being-pagina is een eenvoudige beschouwing van onze Ware Natuur.