Lichaamsbewustzijn

Tegenwoordig noemen we deze meditatie vaak de bodyscan. Het doel is echter niet louter ontspanning of zelfs in slaap vallen, hoewel deze meditatie zeker ook zo ge-bruikt kan worden. Het gaat er met name om dat we te allen tijde bewust in ons lichaam aanwezig zijn. Ook na de meditatiesessie of de mindfulness-cursus. Het bewust ervaren van de voortdurende veranderende gewaarwoordingen (prettig – onprettig), kunnen ons helpen onze onbewuste reactiviteit te observeren. 
Tijdens deze meditatie zul je merken dat je denkactiviteit afneemt. De energie die hiervoor nodig is, is niet meer gecentreerd in je hoofd, maar stroomt nu gelijkmatig door je hele lichaam. Vandaar het uiterst prettige, ruime gevoel. 
Deze bewuste staat van zijn, wordt vaak als “presentie” of de “ontvangende modus” aangeduid. Uiteraard kan dit alleen maar altijd NU, dit tijdloze moment. 

“Het gaat erom om in een staat van permanente verbondenheid te zijn met je innerlijke lichaam,
om het te allen tijde te voelen. Dit zal je leven snel verdiepen en transformeren.” 
(Eckhart Tolle)

Deze meditatie heeft veel overeenkomst met Vipassana, wat betekent: helder inzicht, de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Het lichaam wordt niet afgewezen, maar het wordt een ingang naar de diepere Waarheid achter onze zichtbare werkelijkheid. Door deze meditatie telkens te herhalen, ervaren we dat we energetische wezens zijn en lossen we voortdurend weerstand op. Zodoende verhogen we onze frequentie en verbinden we ons bewust met het Hoger Zelf of ons Innerlijk Wezen. 
Daarnaast is het bevorderlijk voor de gezondheid van ons fysieke lichaam.

“Hoe meer bewustzijn je in het lichaam brengt, hoe sterker het immuunsysteem wordt. Het is alsof elke cel ontwaakt en zich verheugt. Het lichaam houdt van je aandacht. Het is ook een krachtige vorm van zelfgenezing.”
(Eckhart Tolle)

Ik beschouw lichaamsbewustzijn niet als een geïsoleerde techniek, maar als een way of life. Er zijn geen uitgebreide cursussen nodig, want met deze meditatie is het eenvoudig en praktisch, gebaseerd op je eigen directe ervaring. 

Video’s/geleide meditaties voor lichaamsbewustzijn in diverse talen, kun je vinden op mijn YouTube-pagina.
Hieronder een Nederlandstalige meditatie: